Kontakt

Tel:
041 / 557 58 92
Fax:
041 / 557 58 92
Mobil:
0904 / 053 627
Mobil:
0917 / 330 479
Email:


MADO plus, s.r.o.

Sídlo:
M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina
IČO:
45623171
DIČ:
2023054209
IČ DPH:
SK2023054209
Bankové spojenie:
SLSP, a.s.
Číslo účtu:
0425280060/0900
IBAN:
SK8909000000000425280060
SWIFT (BIC):
GIBASKBX

Spoločnosť MADO plus, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 53086/L

Zobraziť na väčšej mape
Webdesign DUFEKSOFT - tvorba webstránok a softvéru na mieru
Vedenie účtovníctva, ekonomický softvér Humanet