Náhradné plnenie

Rámcová informácia o aplikácii zákona o službách zamestnanosti č.5/2004 Z.z. v zmysle jeho neskorších zmien a novelizácií.

Účel

Predmetný zákon stanovuje, že každý zamestnávateľ zamestnávajúci viac ako 20 zamestnancov, je povinný zamestnávať 3,2% zamestnancov so zdravotným postihnutím z celkového priemerného evidenčného stavu.
Zamestnávateľ si môže v zmysle zákona túto povinnosť splniť aj formou tzv. náhradného plnenia, t.j. odoberaním služieb a výrobkov od zamestnávateľov vlastniacich štatút chránenej dielne alebo chráneného pracoviska (zamestnávajú viac ako 50% zamestnancov so zdravotným postihnutím).

Sadzby pre rok 2011

Výška zákazky v zmysle § 64 odst. 2 zákona o službách zamestnanosti pre rok 2011 je 0,8 násobok celkovej ceny práce ( 1005,888 € ) = 804,- €
Výška odvodu v zmysle § 65 odst. 1 zákona o službách zamestnanosti pre rok 2011 je 0,9 násobok celkovej ceny práce ( 1005,888 € ) = 905,- €


Ustanovenie § 64a zákona o službách zamestnanosti vychádza z pojmu výrobok, nie tovar, pre účely náhradného plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím ( ZPS ) je potrebné plnenie v zmysle § 64 a § 64a predmetného zákona, t.j. odoberaním výrobkov a služieb od zamestnávateľa, ktorého zamestnanci, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, sa podieľali na výrobe odobratých výrobkov alebo poskytovaných odobratých služieb.
Sprostredkovanie obchodu ako nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja na účely odoberania výrobkov a služieb ako formy náhradného plnenia v zmysle § 64a zákona o službách zamestnanosti je možný ( §64, odsek č.8 ) a to vo výške 10% z fakturovanej ceny tovaru.

Webdesign DUFEKSOFT - tvorba webstránok a softvéru na mieru
Vedenie účtovníctva, ekonomický softvér Humanet